GIỚI THIỆU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Cộng

Ông Nguyễn Xuân Cộng

Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 10/05/1939

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 171689034

Ngày cấp: 01/12/1999 - Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 45 Cao Thắng, Phường Lam Sơn Thành phố Thanh Hóa, TỈnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: Đường Mật Sơn 1, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa

Nguyễn Hồng Phong

Ông Nguyễn Hồng Phong

Tổng Giám Đốc

Sinh ngày: 17/09/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

CMND: 171572438

Ngày cấp: 13/11/2006 - Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 45 Cao Thắng, Phường Lam Sơn Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 09 BT1, Phố Lê Văn An, phường Đông Thọ Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đặng Ngọc Yến

Ông Đặng Ngọc Yến

Sinh ngày: 01/10/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 170235451

Ngày cấp: 13/06/2003 - Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 242 Quang Trung , phường Ngọc Trạo Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: SN 03 Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE