GIỚI THIỆU

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Nguyễn Hạc Thúy

Ông Nguyễn Hạc Thúy

PCT kiêm tổng thư ký

Hiệp hội phân bón Việt Nam

Nguyễn Đăng Nghĩa

Tiến Sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa

GĐ TT chuyển giao TB KT NN

Viện KHKT NN Miền Nam

Nguyễn Huy Phiêu

Tiến Sĩ Nguyễn Huy Phiêu

NCV Cao cấp - nguyên phó VT

Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam

Trịnh Lê Hùng

PGS.TS Trịnh Lê Hùng

Nguyên chủ nhiệm BM CN Hóa Học

Trường ĐH KHTN - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Nguyễn Trường Sơn

GS.TS Nguyễn Trường Sơn

Nguyên phó hiệu trưởng

Trường ĐH NN1 Hà Nội

Tạ Ngọc Đôn

PGS.TS Tạ Ngọc Đôn

Giảng viên chính - trưởng phòng TB

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Trần Công Hạnh

Tiến Sĩ Trần Công Hạnh

Trưởng khoa Nông Lâm ĐH Hồng Đức

Phùng Văn Huy

Ông Phùng Văn Huy

Nguyên GĐ TT Khuyến Nông Thanh Hóa

Trưởng đoàn chuyên gia NN tại Châu Phi

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE