Sử dụng quy trình dinh dưỡng Tiến Nông cho cây ngô đạt hiệu quả cao tại Xuân Hòa - Thọ Xuân

Ngày 07/01/2015 vừa qua Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã phối hợp cùng UBND Huyện Thọ Xuân tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình thâm canh cây Ngô vụ đông sử dụng quy trình Tiến Nông trên đất 2 lúa tại xã Xuân Hòa. Tham dự hội thảo có Ông Lê Huy Hoàng , Thường vụ huyện ủy, PCT huyện Thọ Xuân, Ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng Giám Đốc Công ty Tiến Nông cùng Chủ tịch Hội Nông dân 16 xã tại Thọ Xuân.

Năng suất bắp tươi đặt 1,1kg/3 bắp

Qua đánh giá thực tế tại mô hình cho thấy năng suất trung bình của 20ha được sử dụng đồng bộ phân bón của Tiến Nông đạt 3.5 tạ/sào (7 tấn/ha) vượt mục tiêu của dự án là 6 tấn/ha. Đặc biệt với thửa ruộng 2,5 sào được sử dụng chất điều hòa pH đất năng suất đạt tới 3,78 tạ/sào tương đương với 7,5 tấn/ha.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Hồng Phong khẳng định thời gian sắp tới Tiến Nông sẽ phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu phân bón tại địa phương, cung cấp những sản phẩm chuyên dụng, hiệu quả cao cho tất các cây trồng trọng điểm của huyện Thọ Xuân.

Một số hình ảnh

TGĐ Nguyễn Hồng Phong chia sẻ cùng bà con nông dân

Nụ cười của người nông dân được mùa

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Huy Hoàng -  PCT.UBND Huyện  đề nghị Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông tiếp tục phối hợp với BCĐ sản xuất, Hội nông dân xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sử dụng đồng bộ quy trình Tiến Nông trên cây ngô ở các chân đất khác nhau, các đối tượng cây trồng khác nhau để từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương cũng như cung ứng sản phẩm kịp thời đầy, đủ cho bà con nông dân.

TGĐ Nguyễn Hồng Phong cùng các đơn vị phối hợp thực hiện mô hình