HIỆU QUẢ SỬ DỤNG DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG TIẾN NÔNG BỔ SUNG VI LƯỢNG CHELATE CHO CÂY NGÔ VỤ ĐÔNG 2014

Cây ngô là cây trồng được 3 vụ trong năm, có thể trồng chuyên canh, luân canh và xen canh. Hiện nay ở Thanh Hóa  đã có nhiều giống ngô lai thâm canh tốt có thể đạt  năng suất từ  9-10 tấn/ha trong vụ Đông xuân và từ 6-8 tấn trong vụ Đông trên đất 2 vụ lúa một màu. Hiện nay trên thị trường chủ yếu là các giống ngô lai, nhưng năng suất đạt được chưa tương xứng với tiềm năng của giống, trong đó nguyên nhân chính về kỹ thuật chăm sóc bón phân chưa đúng theo nhu cầu dinh dưỡng của cây ngô, chủ yếu bón phân đơn chưa cân bằng dinh dưỡng, bón nhiều đạm, ít ka li, và trong phân đơn chưa được bổ sung các chất dinh dưỡng trung vi lượng cần thiết cho cây sinh trưởng và phát triển, làm  ảnh hưởng nhiều đến năng suất ngô mà còn gây lãng phí về chi phí đầu tư.

Từ thực tế này Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông đã đưa ra Bộ sản phẩm Dinh dưỡng cây trồng chuyên dùng cho cây ngô, đảm bảo cân đối NPK và đầy đủ các chất dinh dưỡng trung vi lượng cần thiết cho cây sinh trưởng, phát triển. Bộ sản phẩm đã được khảo nghiệm tại thôn Dư Khánh xã Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, kết quả ngô sinh trưởng phát triển tốt, cứng cây, nhiễm nhẹ các loại sâu bệnh, năng suất, chất lượng ngô tăng lên rõ rệt. Từ các thí nghiệm thực tế đã cho thấy sử dụng vi lượng dạng chelate (Bo, Zn) làm tăng năng suất ngô so với ruộng đối chứng lên đến 4,4 tạ/ha.

Các hình ảnh mô hình

Mô hình sử dụng dinh dưỡng cây trồng chuyên dùng cho cây ngô - Vụ Đông 2014 tại xã Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Mô hình trình diễn phân bón cho ngô tại Hoằng Đạo, Hoằng Hóa ngô trái lớn, đầy hạt

Phó chủ tịch xã và chủ nhiệm HTNDV nông nghiệp Hoằng đạo thăm, đánh giá mô hình ngô giai đoạn chín sữa.

Hình ảnh ruộng ngô bón phân Tiến Nông chuyên dùng cho cây ngô có bổ sung vi lượng chelate

Công thức bón bổ sung Zn, B bắp lớn và đầy hạt hơn công thức đối chứng

HỎI - ĐÁP - GIAO LƯU VỚI NHÀ NÔNG
Gửi câu hỏi